تیغه برف پاک کن

تیغه برف پاک کن در انواع اندازه ها برای تمامی خودرها

فیلترهای فعال

موجود

تیغه برف پاکن 16 بوش

قیمت 121,000 تومان

تیغه برف پاکن بوش سایز 16 اینچ سری ECO با کیفیت منحصر بفرد  مقاوم در برابر یخ زدگی و آفتاب سوختگی استفاده از گرافیت خالص  پاک کنندگی ویژه

موجود

تیغه برف پاکن 22 بوش

قیمت 138,000 تومان

تیغه برف پاکن بوش سایز 22اینچ سری ECO با کیفیت منحصر بفرد  مقاوم در برابر یخ زدگی و آفتاب سوختگی استفاده از گرافیت خالص  پاک کنندگی ویژه

موجود

تیغه برف پاکن 20 بوش

قیمت 155,000 تومان

تیغه برف پاکن بوش سایز 20 اینچ سری ECO با کیفیت منحصر بفرد  مقاوم در برابر یخ زدگی و آفتاب سوختگی استفاده از گرافیت خالص  پاک کنندگی ویژه

موجود

تیغه برف پاکن 18 بوش

قیمت 129,000 تومان

تیغه برف پاکن بوش سایز 18 اینچ سری ECO با کیفیت منحصر بفرد  مقاوم در برابر یخ زدگی و آفتاب سوختگی استفاده از گرافیت خالص  پاک کنندگی ویژه

موجود

تیغه برف پاکن 26 بوش

قیمت 161,000 تومان

تیغه برف پاکن بوش سایز 26 اینچ سری ECO با کیفیت منحصر بفرد  مقاوم در برابر یخ زدگی و آفتاب سوختگی استفاده از گرافیت خالص  پاک کنندگی ویژه

موجود

تیغه برف پاکن 24 بوش

قیمت 151,000 تومان

تیغه برف پاکن بوش سایز 24 اینچ سری ECO با کیفیت منحصر بفرد  مقاوم در برابر یخ زدگی و آفتاب سوختگی استفاده از گرافیت خالص  پاک کنندگی ویژه

عدم موجودی

تیغه برف پاکن 19 بوش

قیمت 119,000 تومان

تیغه برف پاکن بوش سایز 19 اینچ سری ECO با کیفیت منحصر بفرد  مقاوم در برابر یخ زدگی و آفتاب سوختگی استفاده از گرافیت خالص  پاک کنندگی ویژه

عدم موجودی

تیغه برف پاکن 14 بوش

قیمت 103,000 تومان

تیغه برف پاکن بوش سایز 14 اینچ سری ECO با کیفیت منحصر بفرد  مقاوم در برابر یخ زدگی و آفتاب سوختگی استفاده از گرافیت خالص  پاک کنندگی ویژه
نمایش 1 تا 8 از 13 مورد