انتخاب خودرو

جستجو

وایر سیمی  11 محصول

مجموعه وایر های سیمی :

این مجموعه مناسب خودروهایی هستند که کوبل یا منبع ولتاژ در کنار شمع موتور نیست و با فاصله از طریق وایر سیمی به ترمینال شمع متصل میشود.

1 - 11 از 11 آیتم
1 - 11 از 11 آیتم