وایر سیمی

مجموعه وایر های سیمی :

این مجموعه مناسب خودروهایی هستند که کوبل یا منبع ولتاژ در کنار شمع موتور نیست و با فاصله از طریق وایر سیمی به ترمینال شمع متصل میشود.

نمایش 1 تا 10 از 14 مورد