انتخاب خودرو

جستجو

وایر سیمی  13 محصول

مجموعه وایر های سیمی :

این مجموعه مناسب خودروهایی هستند که کوبل یا منبع ولتاژ در کنار شمع موتور نیست و با فاصله از طریق وایر سیمی به ترمینال شمع متصل میشود.

1 - 13 از 13 آیتم
1 - 13 از 13 آیتم