وایر سیمی

مجموعه وایر های سیمی :

این مجموعه مناسب خودروهایی هستند که کوبل یا منبع ولتاژ در کنار شمع موتور نیست و با فاصله از طریق وایر سیمی به ترمینال شمع متصل میشود.

فیلترهای فعال

نمایش 1 تا 8 از 15 مورد