×

پست های برگزیده

شناسایی شمع NGK تقلبی و اصلی

راهنمای کامل شناخت شمع اصلی و تقلبی NGK ژاپن بررسی تخصصی از تیم یدک کار  شما براحتی شمع تقلبی را تشخیص و از فریب فروشندگان متقلب NGK در امان خواهید ماند،نوع شمع اصلی ، چینی آن ، نوع جعبه و بسته بندی ، نوع و رنگ سوزن الکترود و....

مشاهده بیشتر