سیبک

سیبک

محصولات

قرقری فرمان سراتو سایپایی ETS

ای تی اس ETS
OE-577241M000
556,600 تومان
قرقری فرمان سراتو مونتاژ سایپا وارداتی 2008 تا 2012 شماره فنی: 577241M000 ساخت ETS ترکیه
میله تعادل

میل موجگیر عقب سوناتا ETS

ای تی اس ETS
OE-555303K000
493,900 تومان
سیبک موج گیر عقب هیوندای سوناتا ازرا کیا اپیروس 2006 تا 2010 کد فنی: 555303K000-555303K001 ساخت ETS ترکیه
میله تعادل

سیبک فرمان چپ سوناتا اپتیما ETS

ای تی اس ETS
OE-568202T000
803,000 تومان
سیبک فرمان چپ هیوندای سوناتا آزرا گرنجور توسان (IX35) 2012-2015 کیا اپتیما کادنزا اسپرتیج 2011-2015 کد فنی: 568202T000-568203S000-568202S000-568203Q000 ساخت ETS ترکیه
سیبک

سیبک فرمان چپ سانتافه (CM) ETS

ای تی اس ETS
OE-568202B000
825,000 تومان
سیبک فرمان چپ هیوندای سانتافه وراکروز 2006 تا 2012 کیا سورنتو 2010 تا 2012 کد فنی: 568202B000-568202P000 ساخت ETS ترکیه
سیبک

سیبک فرمان راست سانتافه (IX45) ETS

ای تی اس ETS
OE-568202W050
825,000 تومان
سیبک فرمان راست سانتافه مناسب برای هیوندای سانتافه از سال 2013 تا 2015 کد فنی: OE 568202W050
سیبک

سیبک فرمان راست سوناتا اپتیما ETS

ای تی اس ETS
OE-568202T500
803,000 تومان
سیبک فرمان چپ هیوندای سوناتا آزرا گرنجور توسان (IX35) 2012-2015 کیا اپتیما کادنزا اسپرتیج 2011-2015 کد فنی: 568202T500-568203S500-568202S050-568203Q500 ساخت ETS ترکیه
سیبک

سیبک فرمان راست سانتافه (CM) ETS

ای تی اس ETS
OE-568202B900
825,000 تومان
سیبک فرمان راست هیوندای سانتافه وراکروز 2006 تا 2012 کیا سورنتو 2010 تا 2012 کد فنی: 568202B000-568202P000 ساخت ETS ترکیه
سیبک

سیبک طبق سراتو سایپایی ETS

ای تی اس ETS
OE-517602G000
759,000 تومان
سیبک سگدست کیا اپتیما اسپرتیج سراتو مونتاژ سایپا وارداتی 2008 تا 2012 هیوندای ای سی و توسان 2006 تا 2010 کد فنی: 517602G000-517602E000-517602H000 ساخت ETS ترکیه
سیبک

سیبک طبق پایین سوناتا آزرا ETS

ای تی اس ETS
OE-517603K000
759,000 تومان
سیبک طبق پایین هیوندای سوناتا ازرا  2006 تا 2010 کیا اپیروس 2006 تا 2010 کد فنی: 517603K000-517603F600 ساخت ETS ترکیه
سیبک

سیبک طبق سوناتا YF اپتیما ETS

ای تی اس ETS
OE-545302T010
770,000 تومان
سیبک طبق هیوندای سوناتا گرنجور سانتافه کیا اپتیما کادنزا 2012 تا 2014 شماره فنی: 545302T010 545303S100 ساخت ETS ترکیه
سیبک

سیبک فرمان چپ النترا ولستر ETS

ای تی اس ETS
OE-568203X000
770,000 تومان
سیبک فرمان چپ هیوندای النترا I30 آی سی ولستر 2011 تا 2014 شماره فنی 568203X000 56820A6000 ساخت ETS ترکیه
سیبک

سیبک فرمان چپ I30 سراتو سایپا ETS

ای تی اس ETS
OE-568202H000
770,000 تومان
سیبک فرمان چپ کیا سراتو مونتاژ سایپایی هیوندای ای سی I30 کد فنی: 568202H000 ساخت ETS ترکیه
سیبک

سیبک فرمان چپ سوناتا آزرا ETS

ای تی اس ETS
OE-568203K000
803,000 تومان
سیبک فرمان چپ هیوندای سوناتا ازرا کیا اپیروس 2006 تا 2010 کد فنی: 568203K000-568203F100 ساخت ETS ترکیه
میله تعادل

میل موجگیر جلو IX35 اپتیما ETS

ای تی اس ETS
OE-548303Q000
473,000 تومان
سیبک موجگیر جلو هیوندای توسان سوناتا YF گرنجور کیا اسپرتیج اپتیما کادنزا 2012 کد فنی: 548303Q000 548302S000 ساخت ETS ترکیه
میله تعادل

میل موجگیر جلو چپ اپتیما ETS

ای تی اس ETS
OE-548302T000
473,000 تومان
سیبک موجگیر جلو چپ هیوندای سوناتا گرنجور کیا اپتیما کادنزا 2012 کد فنی: 548302T000 ساخت ETS ترکیه
میله تعادل

میل موجگیر جلو چپ سانتافه قدیم ETS

ای تی اس ETS
OE-548302B000
473,000 تومان
سیبک موجگیر جلو چپ کیا سورنتو هیوندای سانتافه وراکروز 2007 تا 2013 کد فنی: 548302B000-548302B200 ساخت ETS ترکیه
میله تعادل

میل موجگیر جلو راست اپتیما ETS

ای تی اس ETS
OE- 548402T000
473,000 تومان
سیبک موجگیر جلو راست هیوندای سوناتا YF گرنجور کیا کادنزا اپتیما 2012 تا 2014 کد فنی: 548402T000 ساخت ETS ترکیه
میله تعادل

میل موجگیر جلو راست سانتافه ETS

ای تی اس ETS
OE-548402B000
473,000 تومان
سیبک موج گیر جلو راست کیا سورنتو هیوندای سانتافه وراکروز 2007 تا 2013 کد فنی: 548402B000-548402B200 ساخت ETS ترکیه
میله تعادل

میل موجگیر سراتو سایپایی ETS

ای تی اس ETS
OE-548302H000
462,000 تومان
سیبک موج گیر هیوندای I30 آی سی کیا سراتو مونتاژ سایپا وارداتی 2008 تا 2012 شماره فنی: 548302H000-548302H200 ساخت ETS ترکیه
میله تعادل

میل موجگیر جلو سوناتا ETS

ای تی اس ETS
OE-548303K000
462,000 تومان
سیبک موجگیر جلو هیوندای سوناتا آزرا کیا اپیروس 2006 تا 2010 کد فنی: 548303K000 ساخت ETS ترکیه
میله تعادل

میل موجگیر چپ سوناتا 2011 ETS

ای تی اس ETS
OE-548303R000
440,000 تومان
سیبک موجگیر چپ هیوندای سوناتا 2011 کد فنی: 548303R000 ساخت ETS ترکیه
نمایش 1 تا 40 از 92 مورد
محصول به لیست علاقمندی افزوده شد
محصول به لیست مقایسه افزوده شد